مستند انتخابات مسجدسلیمان | دوره ششم | نمایندگی امیدوار رضایی

376

در مستندششمین دوره انتخابات مجلس در مسجدسلیمان به رقابت امیدوار رضایی با مهندس حسین بارانی و نرگس نامداری پرداخته شده است. انتخاباتی که امیدوار رضایی پیروز آن شد. | کاندیداسنج، رسانه تخصصی انتخابات | kandidasanj.ir

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…