سیل مرگباری نوروز 98 که در شیراز ایران رویداد

2,152

به گزارش خبری ایران رویداد در نوروز 98 بعد از سیل در شهرستان آق قلا و گنبد این بار امروز 4 فروردین سیل تاریخی در شهر شیراز ایران رویداد این فیلم سیل است که شیرازو بردو