نوحه زنجیرزنی سه ضرب (کردوان علیا)

14,653

نوحه ((اکبر به میدان می رود))//شب عاشورای محرّم سال1396/کردوان علیا/حسینیه حضرت ابوالفضل(ع)