دستگاه های کنترل تردد کارتی درب بازکن با کارت کد هوشمند

989

دستگاه های کنترل تردد کارتی درب بازکن با کارت کد هوشمند rfid,دربازکن رمزی,دربازکن کارتی,در باز کن رمزی,درب بازکن کارتی(تگ آر اف آی دی).کنترل تردد و درب بازکن سوییچی,جایگزین کلید های سنتی مکانیکی,اکسس کنترل کارتی,پنل کارتخوان آر اف آی دی,ماژول rfid هوشمند درب باز کن آرارات الکترونیک,تردد توسط رمز,کارت الکترونیکی,دستبند هوشمند,قابلیت نصب بر روی کلیه درب های اماکن اداری,تجاری,مسکونی www.araratco.co