تقطیع سخنان رهبری:غلط کردید اشتباه کردید

1,683

اشتباه کردید، غلط کردید اشتباه کردید بیانات کامل رهبری هنگام زدن هواپیمای مسافری ایران توسط ناو آمریکایی که بصورت برش خورده در شبکه های مجازی در حال انتشار است. زیرا آمریکایی ها به گردن کسی که هواپیما رو زده بود مدال انداختن و عمدی زده بودند!!!

1 ماه پیش
میثم 70 دنبال کننده
pixel