نماهنگ صد عن سبیل الله

179
بیانات رهبری در دیدار با کارگزاران حج سال ۹۷: هیچ کس نباید از انجام مفاهیم حج و نکات آن جلوگیری و ممانعت کند. (مراسم برائت از مشرکین)
pixel