دو سکانس از فیلم نامه ای از زنی ناشناس (1948)

327
هفت پیکر 14 دنبال‌ کننده

لیزا عاشق پیانیست مشهور جوانی می شود و از او پسری به دنیا می آورد، اما اشتفان او را به یاد نمی آورد...

هفت پیکر 14 دنبال کننده
pixel