فزونخواه: متاسفانه مسائل سیاسی امروز در فدراسیون ورزش های همگانی رخنه کرده است

481
صحبت های آقای فزونخواه رئیس سابق کمیته تمرینات کاربردی در حاشیه کنفرانس خبری مدیران سابق فدراسیون ورزش های همگانی
لحظه 912 دنبال کننده
pixel