دوره آموزشی رایگان شروع کار با خانواده ESP (اینترنت اشیا)

137

در دوره آموزشی "شروع فعالیت با خانواده ESP8266" که ماژول های WiFi اند و عضو مهمی برای اینترنت اشیا هستند , یاد میگیریم که اولا این خانواده چی هستند و اعضای خانواده را شناسایی میکنیم و سپس به راه اندازی آن روی می آوریم. برای ثبت نام در دوره به صورت رایگان بر روی لینک زیر کلیک کنید: https://febiot.com/product/esp-course