تاس کباب اصیل ایرانی ، لیلا رامشک (کارشناس آشپزی)

930

#سفره_خانه ، برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: تاس کباب اصیل ایرانی کارشناس: لیلا رامشک (کارشناس آشپزی) ، تاریخ پخش: 971109 ، کد ویدیو: 7294