مصاحبه کوتاه با شهیدحسین خرازی، فرمانده لشکرمقدس 14 امام حسین(ع)

172

فیلم | تصاویری کمتر دیده شده از چند مصاحبه کوتاه با شهیدحسین خرازی، فرمانده لشکرمقدس 14 امام حسین(ع)-اصفهان