گزارشی از بازدید خبرنگاران از طرح‌های احیای دریاچه ارومیه

137