صحبت های دکتر عباس زاده در سفر نماینده رییس جمهور به بم

17
بم تیوی - BamTV
بم تیوی - BamTV 19 دنبال‌ کننده

صحبت های دکتر عباس زاده در سفر نماینده رییس جمهور به بم