ساخت دوچرخه الكتریكی

512
بازتاب گسترده خبری موفقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر در ساخت دوچرخه الكتریكی در شبكه های مختلف صدا و سیما
pixel