طنز عروسکی آددای با لهجه همدانی _این قسمت آددای و مواد مخدر صنعتی

12,088

آددای شخصیتی عروسکی است که در هر قسمت با سوتی هایش در فضای مجازی داستان طنز و پر ماجرایی را میسازد. داستانی که با چالش ها و دغدغه های روز مردم جامعه در ارتباط است. در این قسمت آددای گرفتار مواد مخدر صنعتی شده است.