نقش عظیم دعا در تمدن موعود (قسمت ششم - صلواتی معتبر با آثاری فوق العاده!)

34
در روایات آثار زیادی برای این صلوات مطرح شده که در این کلیپ به آنها اشاره شده. این آثار عبارتند از: منهدم کردن گناهان، تصحیح اشتباهات زندگی، تداوم نشاط و سرور، استجابت دعا، برآورده شدن آرزوها، وسعت رزق، پیروزی بر دشمنان، توفیق کار خیر، رفیق پیامبر شدن درعالی‌ترین بهشت‌ها، سرور آل محمد
اذان مشرق 6 دنبال کننده
pixel