جواب دندان شکن محمدرضاشجریان به اراجیف احمد شاملو

808
باز مرداد...
باز مرداد... 525 دنبال کننده
reza0203

reza0203

2 هفته پیش
موسیقی تنها زبان مشترک قابل فهم بین مردم جهان است وسعت نت ها پایان ندارد و استفاده از نت ها مثل استفاده کلمه برای بیان یک جمله است شما شاید در یک جمله یک کلمه را چندبار تکرار کنید بنابراین تکرار یک نت و در دستگاه موسیقیایی نمیتواند پایان و دلیل پوچی انگاشته شود حرف شاملو از روی غرض ورزی و کهولت سن است چرند میگوید
باز مرداد...
باز مرداد... ممنون از نظر خوبتون...