اولویت بندی کارها(2-8دوره 52 برنامه)

98
اولویت بندی کارها (قسمت هشتم بخش دوم 52 برنامه موفقیت در فروش)
کلید مدیر 21 دنبال کننده
pixel