لایو مشترک 7: همراه با آقای مهندس رضا بهرامی - آزمونهای جدید آی جی 1 و 2 نبوش

49
HSE Arya - Training 20 دنبال‌ کننده
با موضوع تجربه شرکت در اولین آزمون کتاب باز نبوش در ایران از طریق شرکت آریا مهمان این هفته: آقای مهندس رضا بهرامی، کارشناس اچ‌اس‌ای شرکت پارس ژنراتور مپنا دوشنبه 1399/06/10 2020/08/31 ساعت 11 صبح
HSE Arya - Training 20 دنبال کننده
pixel