گشت های نوروزی سازمان تعزیرات

234

شبکۀ خبر - 26 اسفند 93 - 11:41| گشت های نوروزی سازمان تعزیرات از امروز آغاز می شود. گفتگوی تلفنی با علیرضا جواهری، دبیر گشت های نوروزی سازمان تعزیرات دربارۀ جزئیات این طرح.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده