معلولیت محدودیت نیست

310

این کلیپ زیبا رو حتما ببینید با احترام تقدیم می شود به توانمندان عزیزی که معلولیت برایشان معنایی ندارد و برای رسیدن به هدفشان تلاش می کنند

ABEDsadeghi
ABEDsadeghi 0 دنبال کننده