چگونه استراتژی بازاریابی دیجیتال بنویسیم

276
استراتژی بازاریابی، برنامه ای است که به شرکت ها کمک می کند بتوانند به راحتی به اهداف بازاریابی خود برسند. فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری (Investopedia) ترجمه شده در گروه تولید محتوای سپینود شرق. موسسه مطالعاتی سپینود شرق با سابقه بیش از ده سال در نگارش و تدوین طرح توجیهی( مطالعات امکانسنجی) و طرح کسب و کار 22584901-021
pixel