امنیت اینترنت

154
امروز یک تکلیف و رسالت اجتماعی بر دوش همه افراد به ویژه خانواده در امر ارتقاء سطح سواد رسانه ای و اطلاعاتی است. چرا که امروز ما در جامعه زندگی می کنیم که در معرض پیام های متعدد در فضای مجازی هستیم. #شمیم_نرم افزار_دانش#موسسه_فرهنگی _دیجیتالی#فضای_مجازی#ناشر_دیجیتال_برخط shswco
pixel