گفتگوی حسن رحیم پور ازغدی درباره انسداد سیاسی

554

گفتگوی توحید عزیزی، الیاس قنبری، علیرضا سمیعی، میکاییل دیانی و محمدرضا وحیدزاده با استاد حسن رحیم پور ازغدی در برنامه بدون توقف دربارۀ انسدادسیاسی ،حجاب اجباری، عدالت قضایی، رضاخان و...بدون توقف (قسمت هفتم) |

IranFilm
IranFilm 4.4 هزار دنبال کننده