نحوه درمان با ارتودنسی ثابت

632

دکتر جمیلیان بورد تخصصی ارتودنسی ایران و اروپا مخترع و محقق درباره نحوه درمان با ارتودنسی ثابت در سایت تخصصی https://jamilian.net توضیح می دهند. منظور از ارتودنسی ثابت این است که بیمار نمی تواند دستگاه ارتودنسی را از دهان خارج نماید. در دستگاه ارتودنسی ثابت اجزا به صورت نگین هایی برروی دندان چسبانده شده و ثابت می گردند.