حضرت اقادانشگاه امام حسین ع

260

حضرت اقا در مراسم اخیر در دانشگاه امام حسین (ع):جوانان عزیز! با قدرت پیش بروید؛ گام دوم، گام غلبه بر همه موانع است.

pixel