دلیل پرخوری چیست؟

306
ترک عادت مو جب مرض است. این جمله ای که گاهی از افراد چاق می شنویم و توجیحی برای پرخوری آنهاست اما پرخوری هم قابل کنترل است فقط کافیه دلیلش را بدونی.... پروانه کاظمی متخصص تغدیه 02144483079 09199090683
pixel