مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان آرمان شایان

444
در این مرکز ضمن ایجاد محیطی شاد توان حرکتی و شناختی سالمندان تقویت میشود با کادری مجرب و دلسوز. تلفن مرکز: 44023819
pixel