پیام صلح و دوستی روحانی به جهان

802
پیام صلح و دوستی روحانی به جهان جهان دوستی بهتر از ایران نخواهد داشت، اگر صلح آرمان شماست.
نامه نیوز 1 هزار دنبال کننده
pixel