سلیم مؤذن زاده (آذری) کرسی دین، روضه حضرت رقیه سلام الله علیها

375

Shia Eulogies: Shiite Religious Eulogy for Hazrat Ruqayyah (P.B.U.H) She was Prisoner one of tragdey of Karbala's martyrs (October 10, 680 AD) Language: Azerbaijani Elegy Reciter