درمان فراموشی

1,243

بیماری که دچار فراموشی و ناراحتی عصبی بود به طوری که توانایی انجام کارهای روزانه را نداشت و توسط دکتر یاراحمدی متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص خواب از امریکا درمان شد