دقیق ترین نقشه سرویس اینترنتی

92

نقشه جدید الوپیک با چه ویژگی‌های جدیدی بروزرسانی شده است؟ امکان آدرس‌یابی در این به‌روز رسانی، براساس بانک اطلاعاتی دقیقی که از معابر و اماکن مهم شهری تهیه شده، اکنون بیش از 600 هزار معبر مختلف را در بر گرفته است.قابلیت آدرس‌یابی با صحت بالای 98 درصد و رتبه‌بندی دقیق نتایج و همچنین امکان پردازش اسامی قدیم و جدید معابر و مدل‌ها و مسیرهای مختلف آدرس‌دهی و پردازش انواع اختصارات مانند "م" به جای "میدان" یا "خ" بجای "خیابان" و فرم‌های مختلف نوشتاری و عددی از دیگرامکانات این نقشه محسوب میشود.

الوپیک
الوپیک 31 دنبال کننده