تشخیس کبوتر نر و ماده

75
u_10998065 3 دنبال‌ کننده
در ویدئو خاهین دید که تعیین کبوتر نر و ماده ۱۰۰ درصد درست
u_10998065 3 دنبال کننده
pixel