ماندن مزارع گندم و جو زیر حجم زیادی از ماسه و گِل با فروکش آب سیلاب

76

" ‌با گسترش دهانه‌ی رود، زمین‌های کشاورزی زیر آب رفته و با فروکش آبِ سیلاب، مزارع که زیر کشت گندم و جو بودند زیر حجم زیادی از ماسه و گل مانده‌اند. (۹۸/۱/۱۸) ⭕️ جاده اتصالی بین اندیمشک و پلدختر تخریب شده‌است. ⭕️ تمام خانه‌های روستای خرس‌در از بین رفته و هیچ اثری از واحدهای مسکونی باقی نمانده است. #سیل_لرستان "