مدیریت مشتریان مهمان

55

این فیلم در مورد پنل مدیریت (عملیات روزانه - مدیریت مشتریان مهمان) نرم افزار فروشگاه ساز شاپ استودیو توضیح می دهد. مدیریت مشتریان مهمانhttp://www.shopstudio.ir/