روش نگهداری از لاکپشت مهمیزدار

2,023

در این ویدیو روش نگهداری از لاکپشت مهمیزدار (لاکپشت بیابانی) نمایش داده شده است