سریال فرار از زندان^^فصل4^^قسمت19

385
در فصل چهارم مایکل به دنبال خونخواهی معشوقه خود سارا می باشد و پس از رویارویی با عوامل کمپانی در می یابد که سارا زنده است. با این حال مایکل مجبور می شود که در ازای آزادی خود و دوستانش به عده ای در بر اندازی شرکت های مافیایی کمک کند. شرکت مافیایی اطلاعاتی مربوط به یک پروژه عظیم در ارتباط با انرژی را روی یک وسیله دیجیتال به نام سیلا ذخیره کرده و مایکل پی می برد رقبای این شرکت هم به دنبال سیلا هستند. در پایان مایکل متوجه زنده بودن مادر خود می شود و پی می برد که مادرش نیز در جرگهٔ افرادی است که می خواهند...
pixel