آموزش نورپردازی شب در تری دی مکس جلسه 1 پارت 1

398

آشنایی با راهکار های نورپردازی رندر شب و تکنیک های رندررئال برای دیدن ادامه آموزش ها به کانال ما بپیوندید https://t.me/modeling_3dxyz

filimo
سرخ پوست
%95
سال ۱۳۴۶، یک زندان قدیمی در تهران به دلیل مجاورت با فرودگاهِ در حال توسعهٔ شهر در حال تخلیه است. سرگرد نعمت جاهد، رئیس زندان، به همراه مأمورانش در حال انتقال زندانیان به زندان جدید هستند و قرار است خود سرگرد به همراه افرادش تا عصر از زندان بروند. سرهنگ مدبر که مافوق جاهد است به نزد او در زندان می رود و می گوید که جاهد ترفیع گرفته و قرار است جانشین خود او شود.