لودکردن یک دیتاست یکسان در دو نرم افزار هوش تجاری powerBI VS Tableau

64
لود کردن یک دیتاست یکسان در دو نرم افزار غول هوش تجاری PowerBI VS Tableau این ویدیو جهت لود دیتا ها هستش
pixel