دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان

37

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان حضور شرکت های ایرانی فعال در این صنعت بسیار چشم گیر بوده و تولیدی های مختلف از نقاط مختلف کشور حضور داشتن و توانمندی های خود را به نمای گذاشته بودن

بشناس
بشناس 5 دنبال کننده