قهرمانی فاین آرت - دور 4 از هفته 19 - شنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1399

114
اسبدوانی 1.1 هزار دنبال‌ کننده
اسب فاین آرت با چابکسواری سراج الدین اندروا و مالکیت رسول قره سارلی و ستار شکاری و کامیاب باستان توانست در دور 4 هفته 19 - شنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1399، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های رونیا و یومای لووا به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
اسبدوانی 1.1 هزار دنبال کننده
pixel