بت مداد عنبیه بکش

4
#repost @antares_official1 __ توی پست های قبلی بهتون عنبیه با مداد رنگی یاد داده بودیم اما این دفه طرف دارای سیاهقلم و پرداز بیان وسط که اموزش عنبیه با مداد داریم ! ......................... ینی میخوام ببینم ایا نقاشی کشیدن کار سختی است؟ ایا به این راحتی نمیشه یه عنبیه کشید؟ ایا ازمون و خطا انسان را میکشد؟ ایا دوست دارید تا اخر عمرتان فقط در توهم نقاشی به سر ببرید؟ پاسخ : خیر پس خواهرم حجابت ر
pixel