حس ششم شما چیست؟

1,492

این دمو از لابراتوار مائس در دانشگاه MIT، كه پراناو میستری رهبری آن را به عهده داشته است، مثل توپ در TED صدا كرد. دستگاهی همراه با یك پروژكتور كه راه را برای ایجاد تعاملی عمیق با محیط پیرامونمان هموار می سازد. فیلم "گزارش اقلیت" را به خاطر بیاورید و سپس به تماشا بنشینید.

بهرنگ
بهرنگ 126 دنبال کننده