پس از ۴۰ سال، ۲ قلاده یوزپلنگ ایرانی در جنوب سمنان مشاهده شده است

93
pixel