سن آنتونیو اسپرز 104-گلدن استیت واریرز 92

55
برای خواندن مطالب بیشتر به آدرس www.irnba.ir مراجعه کنید.
pixel