از زمین تا سیاهچاله

129

انتشار تصویر یک سیاهچاله برای اولین بار در دنيا دانشمندان در اروپا و آمریکا برای اولین بار با استفاده از مجموعه‌ای از تلسکوپ‌های رادیویی بسیار قوی توانستند یک سیاهچاله بزرگ را مشاهده کنند. تصویر این سیاهچاله از مرکز منظومه‌ای بسیار دور از زمین گرفته شده این تصویر می‌تواند اطلاعات تازه‌ای درباره سیاهچاله‌ها و اهمیت آنها در اختیار دانشمندان قرار دهد www.Respina24.ir