داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

برگزاری مسابقه کتابخوانی

634
جهت ترغیب دانش آموزان به مطالعه و ایجاد رقابت علمی ،کتاب " وقتی سه پایه ها به زمین آمدند " که رمانی علمی-تخیلی است را انتخاب و در اختیار دانش آموزان قرار دادیم و در روز مسابقه، شرکت کنندگان به سوالات کتبی پاسخ دادند . رتبه های برتر ضمن تشویق ودر یافت امتیاز، برای شرکت در مسابقه کتابخوانی منطقه ۳ تهران معرفی شدند.
pixel