وبینارتحلیل و مدلسازی داده های کمی و کیفی مشتریان

167

گزیده ای از وبینار تحلیل و مدلسازی داده های کمی و کیفی مشتریان سعی خواهد شد تا با نگاهی عمیقتر و جامع تر به انواع داده های تولید شده در سمت مشتری پرداخته و نحوه کنترل،پردازش و مدیریت آنها را به منظور تولید دانش و خلق ارزش در سازمان مورد بررسی قرار دهیم. www.modamcrm.com

modam
modam 12 دنبال کننده