راه رفتن معلول فلج کامل بکمک واسط مغز – رایانه و محرک

682

برای نخستین بار در جهان پژوهشگران در دانشگاه UCI خبر از راه رفتن یک مرد فلج کامل به کمک یک واسط مغز – رایانۀ متصل به محرکهای ماهیچه های پا دادند. این فناوری می تواند به خوبی عصبهای آسیب دیده را دور بزند و مهمتر از همه آنکه این کار را بدون نیاز به روشهای تهاجمی مانند جراحی انجام دهد. بیشتر: http://www.exos.ir/completely-paralyzed-man-walks-with-help-of-a-brain-computer-interface-muscle-stimulators