داغترین‌ها: #آپارات کودک

زبانه View در نرم افزار Microsoft Office Word بخش View، Show، Zoom و Window

110
سکانس 1015- زبانه View در نرم افزار Microsoft Office Word بخش View، Show، Zoom و Window کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای مطالب بیان شده آشنایی با زبانه View ابزارهای بخش View ابزارهای بخش Show ابزارهای بخش Zoom ابزارهای بخش Window تبدیل صفحه به دو بخش برای مطالعه و بررسی 
pixel